Why is Anna so fiffifinulig ... Maybe that Katya is behind the camera .. I did not havemy camera at my wedding but I stole it for a little while before I went home ... I got a picture of my two absolute favorites, I just realized just like that four years later:) loveyou my lovely girls
Varför ser Anna så fiffifinulig... För att Katja står bakom kameran.. jag hade inte kameran på mitt bröllop men jag snodde den en liten stund innan jag gick hem...  att jag fick en bild på mina två absoluta  favoriter har jag just insett bara så där 4 år senare :) älskar er mina underbara flickor

Home ... Three points for my three precious which can be found here at home.

Because even if I want to kick backwards and screaming and banging and sulk until Ireturn in greece this is the truth that the finest I have here at home.

I'm incredibly lucky ...

But GOD how I love life in Athens ...
One day it will be my second  home...


Hemma…  Tre punkter för mina tre ögonstenar som finns här hemma.

För även om jag vill sparka bakut och skrika och banka och tjura tills jag åter är i grekland så är sanningen att de finaste jag har är här hemma.

Jag är otroligt lyckligt lottad…

Men GUD vad jag älskar livet i Athen…

En dag kommer det vara mitt andra hem...


RSS 2.0